General Information

May 10, 2020

תפילות בשידור חי ברחבת הכותל המערבי

הממשלה החריגה את הכותל המערבי ואיפשרה לקיים את שלושת התפילות ברחבת הכותל המערבי, ובהתאם לנוהלי משרד הבריאות. תפילות אלו יועברו בשידור חי לזיכוי הרבים.