General Information

Mar 25, 2020

תפילת ערב יום כיפור קטן ברחבת הכותל המערבי

היום (ד), התקיימה תפילת ערב יום כיפור קטן מצומצמת במעמד רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א, ראש עיריית ירושלים מר משה ליאון וסגן ראש עיריית ירושלים הרב יוסי דייטש.