General Information

Oct 27, 2019

עדכון עבודות ברחבת הכותל המערבי

הודעה לעיתונות
עדכון עבודות ברחבת הכותל המערבי

עם סיום בניית השלד של בית מורשת הכותל המערבי, החלה הקרן בעבודות ארכיאולוגיות בשיתוף רשות העתיקות לחיבור רחוב הקרדו הרומי שנחשף לפני למעלה מעשור  בתחתית מבנה בית מורשת הכותל עם הממצאים שנחשפו מתחת לבית שטראוס שבמנהרות הכותל המערבי.