General Information

Mar 24, 2020

תפילות ערב ראש חודש ניסן ברחבת הכותל המערבי יתקיימו מחר על פי הנחיות משרד הבריאות

מחר, ערב ראש חודש ניסן כ"ט אדר, ה-25/03/20 יום כיפור קטן וזמן המסוגל לניסים ולישועות ועל כן יתקיימו תפילות יום כיפור קטן ותפילות מיוחדות לעצירת המגיפה לפי בקשת הרבנות הראשית לישראל, מועצת גדולי התורה ומועצת חכמי התורה, כל זאת על פי הנחיות משרד הבריאות.